Regrese do porodu a Grofova metoda

od Pěčonka Jan
(Luhačovice)

Je regrese do porodu opravdu kontraindikací? V textu o znacích pro dobrého hypnoterapeuta máte informaci, že by neměl nikdy zacházet do sféry vyvolávání vlastního porodu, jeho prožitku. Zde bych se zastavil. Znáte nejspíše pana profesora Stanislava Grofa a jeho přístup k terapii, zakladatele holotropního dýchání. V jeho podání je např. prožití vlastního porodu velmi očišťující zážitek, osvobozující. jaký je Váš názor. Děkuji.

Pozor na postupy, které využívá Holotropní dýchání
Libor Činka - psychoterapeut

Ještě než se podrobněji dostanu k Holotropnímu dýchání, tak zdůrazňuji, že v mém popisu, který zmiňujete, uvádím: Vedení do traumatických událostí např. násilí, obtížný porod, by naopak problém mohlo eskalovat a napáchat velké psychické škody - opravdu jde o již desítky let překonané postupy, které se však, bohužel, předávají mezi psychoterapeuty se zastaralou školou.

Holotropní dýchání jsem osobně zažil a v dané době mi jako laikovi přišlo zajímavé. Celý týden na to jsem byl ve velmi zvláštním a bolestivém rozpoložení, což z psychoterapeutického hlediska rozhodně není ideální. Na kurzu byl přítomen lékař, což mohlo vypadat jako pojistka bezpečnosti, avšak vzhledem k množství přítomných ( cca 30 lidí) nemohl mít přehled, o všem co se děje, a tedy nebylo v jeho silách řešit možné potenciální problémy. Nelze totiž vyloučit ani zdravotní problémy až poškození v důsledku hyperventilace, čemuž by nemohli zabránit ani přítomní dva trenéři s licencí na provozování Holotropního dýchání. Šlo o kurz, který byl nepochybně veden s humánními cíli nabídnout například transpersonální zážitky. Obou lektorů si z lidského hlediska vážím, nicméně jedna věc je nadšení a druhá věc je to, zda se člověk stále vzdělává a má přehled nad vývojem z hlediska nejaktuálnějších poznatků. V současnosti například víme, že dotknout se člověka v okamžiku, kdy prožívá silný vnitřní zážitek, může být nebezpečné, protože tak může dojít k zakotvení traumatu, které se snadno spustí, kdykoli dojde v budoucnosti k tomuto typu dotyku.

Dokáži si představit, že pokud by proběhla série INDIVIDUÁLNÍCH holotropních setkání, pak by bylo možné je skutečně terapeuticky využít. To je však vyloučeno v skupinovém aranžmá, kde člověk namaluje obrázek o svém předchozím holotropním zážitku a ten je "terapeuticky" okomentován pár větami. Holotropní dýchání ve skupinovém podání bez následné individuální odborné pomoci tak vnímám jako velmi riskantní záležitost, která může mít nečekané důsledky. Intenzita zážitků je skutečně velká, avšak to je právě velká past. Touha po intenzivních zážitcích je v pořádku, když jedete na dovolenou a chcete si užít exotického prostředí. Může být však nebezpečné dát svou psychiku všanc zážitku, který může psychiku poškodit.

Z laického hlediska, tedy bez letité zkušenosti psychoterapeutického zacházení s jednotlivci, není snadné pochopit, že slova přednesená před skupinou si každý posluchač může vysvětlit po svém a to dokonce v protikladu s tím, co terapeut řekl. Je tedy nezbytné mít velmi přesné zpětnovazebné mechanismy a mít raději na 300% ověřeno, že si s klientem rozumíme a víme, co on přesně prožívá. To je však při skupinových zážitcích vyloučené, a tak vznikají někdy velmi nebezpečné předpoklady. Jedním z nich je, že když se nám lidé "nezbláznili" na holotropním setkání, že je vše v pořádku. Jenomže děje v podvědomí pokračují a může dojít ke komplikacím až v týdnech následujících po holotropním či jiném "spirituálním" setkání. Výsledky mnoha takových zážitků totiž vedou k rodinným rozvratům, obviňování rodičů ze špatné výchovy, z toho, že odmítali dítě a to se na dotyčném projevuje a podobně. Člověk se může oddělit od reality a začít žít v pseudorealitě, což může vést k rozvratům v partnerských vztazích.
Účastník by tedy měl mít dopředu domluveno následné individuální setkání, aby mohl případně korigovat směr uvažování a jednání. Jen tak může být zabráněno problémům v osobním či pracovním životě.

Jedním z fatálních omylů je představa, že podvědomí či něco vyššího si "vše pamatuje".
Mnoho lidí přicházejících na terapie je přesvědčeno o tom, že na ně rodiče v dětství nebyli hodní. Problém je v tom, že lidská mysl a ani podvědomí nevnímají objektivně, ale výběrově. Dítě má jiný způsob vnímání světa. Za hodnotné pro sebe považuje například sledování televize a získávání dárků. Odmítnou-li rodiče uspokojit takovou představu, tak se rodič pro dítě může stát "zlým" a dítě si "toto trauma" nese s sebou. Ono se přeci v hračkářství oprávněně válelo po zemi a křičelo. Křik matky je však jedinné, co si zapamatoval. V dospělosti si přečte nějakou knihu o traumatech vyvolaných rodiči a tak si potvrdí předchozí zkreslení: Moje dětství bylo plné traumat. V tomto dětském zkreslení začne vyhledávat různá řešení a snadno tak uslyší na "pohádkové zážitky".
Prožitky účastníků holotropního dýchání či různých regresí jsou ovlivněny přečtenou literaturou, předchozími zážitky, které vidí jakožto "sitři" a tedy do jisté míry vsugerováním. Vznikají sebenaplňující se proroctví a člověk zažívá to, to co by jinak nezažil. Svědectví o tom, že i lidé bez předchozích informací zažívají stejné spirituální zážitky a "léčení" tak mají řadu důvodů. Jedním z nich je to, že se zmiňují reference od lidí, kteří něco prožili (potvrzení), ale již nikoli od ostatních. Vznikají tak často pseudoargumenty od léčitelů typu: "Mám stoprocentní účinnost léčby rakoviny, protože se k nám již léčení nevrací." Lidé se jim nevrací v lepším případě protože nebyli spokojeni, v horším případě protože na následky "léčby" zamřeli.

Toto je stručný pohled na skupinové akce typu Holotropní dýchání, který by vás měl spíše nasměrovat na vyhledání systematické a skutečně profesionální pomoci nikoli jednorázového zážitku. O profesionalitě jsem psal na
Kvalita
Pokud zjistíte, že nabídka, kterou zvažujete vykazuje znaky pseudoprofesionality, pak se jí obloukem vyhněte.

To, že jsou holotropní dýchání, regrese, konstelace... mnoha psychology používány znamená, že se dotyční nevzdělávají a rigidně šíří nebezpečné postupy. Jakékoli vedení do minulosti, "emoční analýzy" a zejména módní regrese do minulých životů zpopularizované esoterickými časopisy jsou potencionální bombou, která může způsobit velké škody, které může být velmi náročné napravit. Spojení Holotropního dýchání s přesvědčením profesora Grofa o souvislostech například s Filipínskými "operacemi" ( nebezpečný podvod, který jakkoli byl odhalen, tak někteří diváci odmítají uvěřit, že byli ošáleni, protože by takříkajíc ztratili tvář přiznáním, že se nechali nachytat a často zaplatili ohromné peníze za podvod) jen dokazuje, že ani studovaný člověk jako profesor Grof není neomylný.

Je na místě se tedy ptát: Věří-li člověk prokázaným podvodům, odmítá-li se od takových praktik ve svém díle distancovat, nebere-li v úvahu ekologii a etiku, tedy následků zastaralé a nedokončené "terapie", je rozumné se takovým postupům vydávat všanc?

Moje kritika není kritikou profesora Grofa, ale kritika metod, které vznikly v době, kdy například nebyly známé vedlejší účinky abreakcí. Bude-li Holotropní dýchání upraveno ve vztahu k novým poznatkům, pak by mohlo být pomocnou terapeutickou metodou. Aktuálně jí však není.


Moje závěrečné slovo však nezní, že není možné absolvovat Holotropní dýchání. Chci podpořit všechny terapie, které se rozhodnou opravdu pomáhat a vyhnout se nebezpečím ( asociovaný prožitek porodu či traumatu) vzniklým ze snadnosti narušit křehkou psychickou rovnováhu. Najdete-li profesionály, kteří respektují to, co jsem uvedl o profesionalitě, kteří překonávají chyby tvůrce jakékoli v minulosti vzniklé metody, pak pomůžete oddělit zrno od plev.

Hodně úspěchu Vám přeje
Libor Činka
hypnoterapeut,
absolvoval 1400 hodin výcviků, z toho přes 500 hodin u předních světových odborníků v psychologii
autor bestselleru Ovládněte svůj mozek

Klikněte zde, abyste mohli poslat komentář

Zapojte se a napište své vlastní stránky! Je to snadné. Jak? Stačí kliknout zde pro návrat. Dotazy.

zivotni-vanoce-banner-468x60.jpg