Motivace versus manipulace

Motivace souvisí s pomáháním žadateli k dosažení toho, co si přeje. Jen taková pomoc, kdy si klient vyžádá specifickou pomoc, může být terapeutem (a je lhostejno zda hypnoterapeutem, psychologiem či psychiatrem, jiným konzultantem, poradce, právníkem...) naplňována. Vždy je však povinností odborníka ověřit si, že pomocí nedojde k poškození klienta či kohokoli jiného. 

Pokud například klient chce být úspěšnější v podnikání, nelze jen vést radami, motivováním k cíli, dokud není klient požádán o důkladné zvážení následků. Pokud by se totiž ukázalo, že například dané podnikání znamená neúměrnou časovou zátěž a mohl by to mít vliv na zdravotní stav klienta či narušení rodinných vztahů, pak je nutné hledat vhodnější ekologické cesty. 

zivotni-vanoce-banner-468x60.jpg

Specialistu, který by s klientem neprobral konsekvence a rovnou například využil síly hypnotického programování, nelze považovat za odborníka a to bez ohledu na množství titulů a absolvované školy. 

Bohužel z tohoto hlediska žalostně selhává ohromná část odborné veřejnosti, která nebyla dostatečně vedena k etickému jednání. Typickým příkladem je předepisování léků, zejména antidepresiv takříkajíc mezi dveřmi. 

Manipulace - souvisí se zručností (manus = ruka), společensky je však často chápaná jen v negativním slova smyslu. 

Za nebezpečnou manipulaci je možno považovat každé jednání, které je vedené snahou  získat na úkor druhého. Manipulaci tedy můžeme řadit mezi jednání typu Výhra - Prohra. 

Motivace naopak souvisí s vedením k cíli, které je  výhrou pro  všechny účastněné a tedy je jednáním Výhra - Výhra. 

zivotni-vanoce-banner-468x60.jpg