Meta terapie X bez přístrojů a bez léků

Meta terapie, jak název napovídá předponou meta, je skutečně nadřazenou formou léčení. Metaterapie X zasahuje do života pacienta dál než jde oficiální medicína, která naplno nevyužívá i více než desítky let známá fakta. Postupy, které jsou vyučované na lékařských fakultách v naprosté většině případů prakticky ignorují nejzásadnější prvky nutné pro zdravou psychiku a pohodu v životě. Jen zcela výjimečně se člověk může takřka mezi řádky a někdy až pod čarou dočíst o výzkumech, které prokázaly zásadní vliv na celou řadu civilizačních chorob.

Mnozí lékaři stále porušují klíčová pravidla a nezískávají objektivní informace o pacientech. Typickým příkladem jsou chyby při měření krevním tlaku. Ten je obvykle měřen takřka okamžitě po vstupu do ordinace bez vytvoření podmínek pro zklidnění těla, tedy bez toho, že by pacient byl 10 minut v klidu. Jen tak je totiž možné naměřit objektivní hodnoty. Podobných chyb je spousta a tak se nelze divit, že zdravotnictví ignoruje principy, které by omezily až zabránily vzniku psychických a zdravotních problémů.

Klasické rady z ordinace naprosto postrádají informace známé již nikoli z desítek či stovek studií prokazujících účinky meta terapie.  Ve skutečnosti existují již tisíce studií prokazujících léčivý vliv metaterapie na problémy a nemoci.  Nemoci totiž i v 21. století vznikají díky neinformovanosti a to i mezi profesionály. Nemohou však za to, protože pokud byste studovali na lékařské fakultě prakticky na libovolné univerzitě, tak byste byli pod vlivem přednášejících, kteří se pochopitelně věnují svému oboru a v lepším případě ostatní ignorují, v horším přímo sdělují: Obor, který přednáším je nejdůležitější." Problém je, že si to myslí mnozí z nich a tak jsou oblasti, o kterých se moc nemluví, protože nezní tak velkolepě jako například preferovaná ANATOMIE a CHIRURGIE, jak jsem na škole kdysi slýchával. Je potřeba se  na lidské zdraví dívat moudřeji, než přes úzké filtry z minulého století. Lze žít štastnější delší a tvořivější život, anebo naopak. Bez poznání metaterapie žijí lidé příliš často životy plné stresu, oprávněných obav z chorob od cukrovky po rakovinu, bez možnosti naplnit tvůrčí potenciál zdravé mysli a zdravého těla. Existuje však super forma léčení chorob, které omezují až zkracují život. Vy můžete být těmi, kteří sobě a svým nejbližším podpoří zdravější, naplněnější a delší život. 

30 vteřin, pár kliknutí a můžete podpořit unikátní projekt Metaterapie X bez přístrojů a bez léků. Zadejte kontakt a budete přednostně a nejvýhodněji informováni o možnostech řešení. 

Meta terapie

Položky označené hvězdičkou je nutné vyplnit.
žít déle
žít šťastněji
být produktivnější
být zdravější
být tvořivější, originálnější
být atraktivnější
být štíhlejší
se méně přejídat
být odolnější proti rakovině
být odolnější proti demenci ( př. Alzheimer)
být chytřejší
snížit riziko mrtvice
snížit riziko cukrovky
snížit riziko depresí
omezit rozčilování
mít lepší paměť
mít více energie

Prosím zapište kontrolní slovo uvedené níže.