Léčení a hypnóza

Fascinovaly mne možnosti léčení, které hypnóza tolik urychluje. 

(pokračování textu z úvodní stránky) 

Musel jsem však absolvovat výcvik hypnózy v češtině, protože mi po výcviku v Anglii vše naskakovalo v angličtině a já to potřeboval umět plynule česky. 

Nemohl jsem se učit jazyk hypnózy z českých zdrojů, protože dostupné zdroje českých autorů na téma hypnóza, hypnóza a léčení byly (a jsou) desítky let zastaralé.

Ano, hypnóza je o jazyku, je o způsobu jak něco říkáte, je o melodičnosti, dynamice, pauzách. Hypnóza nemá nic společného s medicínou. Pokud ji lze k něčemu přirovnat, tak  nejblíže má asi k umění rétoriky. V plné šíři se však na žádné vysoké škole v Česku nevyučuje. Kruté poznání, že právo hypnotizovat se přisuzuje lékařům, kteří nejenže neabsolvovali stovky, ani desítky hodin výcviku v hypnóze, ale měli možná 2 hodiny povídání o hypnóze, a pak si dovolují léčit pacienty jen proto, že mají titul. 

Jednou z největších a nejnebezpečnějších sugescí je, že hlavně léky jsou to léčí. Dnes už jakožto psychoterapeut s mnohaletou praxí vím, že pořekadlo “Lékař léčí a příroda uzdravuje“ je to, co by se hlavně mělo učit. Snaha racionálně zaměřených mozků je naopak tím, co léčení komplikuje až znemožňuje. Samozřejmě, že zlomeninu je potřeba napravit na ortopedii, avšak hojení jako takové je už v moci lidského podvědomí. Výzkumy z devadesátých let minulého století prokazují, že lze komunikovat hypnoticky takovým způsobem, že dojde k ovlivnění imunitního systému a léčení, které připomíná zázraky. 

zivotni-vanoce-banner-468x60.jpg

Sám jsem prodělal 22 očních operací. Byl jsem léčen na klinikách. Stálé změny léků, kortikoidů, vakcín. Každá léčba přinesla jen dočasné zlepšení stavu. 

To, co pomohlo byla alternativní medicína, konkrétně akupunktura. Ta akupunktura, které se většina lékařů vysmívá. Ta akupunktura, která je podle nich neúčinná, protože není vědecky podložena. A zároveň je absolvování této pro lékaře neúčinné metody, dle jejich slov kontraindikací pro darování krve. Něco, co podle nich nefunguje, je důvodem proč člověk, který chodí na akupunkturu nesmí darovat krev. Logické, že?

Podobně je hypnóza odmítána většinou psychiatrů (těch co měli výše uvedené 2 hodiny přednášek o hypnóze) aniž si všimnou, že jejich roky trvající léčba antidepresivy byla překonána během pár návštěv u hypnoterapeuta.

Trvalo mi roky, než jsem vynuloval myšlení učené na lékařských fakultách. Vynuloval jsem je díky těm, kteří v zahraničí studovali na univerzitách, kde je hypnóza uznávána a v jejichž zemích je hypnoterapie hrazena pojišťovnami.

Naštěstí i u nás jsou odborníci v hypnóze, kteří mají tituly MUDr. , PhDr. a podobně, kteří ví, že je nutné odpoutat se od omezení a sugescí, kterému byli učení na vysokých školách. Na těchto školách totiž neučí nic praktického o nejdůležitějších věcech, které je nutné znát proto, aby byl člověk nejen úspěšným, ale aby i úspěšně pomáhal.

Proč si mohu dovolit říci něco tak silného? Protože fungování lidské psychiky a podvědomí učím odhalovat už 17 let a ty tisíce lidí s nimiž jsem interaktivně pracoval sami na sobě dokázali, kde se skrývá pravda. Ta pravda je však naprosto odlišná od toho, co se učí na školách jak dokazuje například DVD Tajemství hypnózy pro úspěch v čemkoli. S pomocí hypnózy je možné prakticky cokoli včetně usnadnění léčení.