Kvalita hypnoterapeuta

Volají mi lidé, kteří jsou z daleka a chtějí radu, jak se dá poznat kvalita hypnoterapeuta v jejich okolí. Zkušenost je naneštěstí taková, že lékař s vysokoškolským vzděláním a výcvikem v hypnóze může být mnohem méně schopný pomáhat než člověk, který navštíví několikadenní kurz hypnózy vedený dle nejmodernějších poznatků

Jak je to možné? Bohužel v Česku jsou lékařům, psychiatrům a psychologům oficiálně předávány půlstoletí překonané postupy s velmi omezenou účinností. 

Pokud chcete znát alespoň základní znaky opravdu pokročilého hypnoterapeuta - ať už jako lidé hledající pomoc či naopak jako profesionálové, kteří se chtějí vyvarovat chyb, tak uvedu alespoň pár snadno rozpoznatelných vodítek. Popíši je bez příliš detailních vysvětlení, protože to patří do knih pro odborníky či specializovaných výcviků. 

Kvalita hypnoterapeuta s nejvyšší odborností se projevuje tak, že se vyhýbá

 • Používání kyvadel a točících se spirál pro uvedení do transu - zastaralý nástroj s minimální terapeutickou možností, využívaný snad už jen šarlatány a vhodný jen jako dekorace. To samé platí pro tajemná gesta kolem těla (tzv. pasy). Kyvadlo však lze použít pro tzv. ideomotorickou signalizaci a komunikaci s podvědomím. 
 • Čtení textu hypnózy z manuálu - to pak znamená, že hypnotizér nepřizpůsobuje terapii klientovi. Texty čtou pouze nesmělí a úzkostliví hypnoterapeuté s minimální nebo špatnou praxí. 
 • Usazení klienta a puštění hypnotické nahrávky - analogická chyba, kterou však někteří psychologové používají. V současnosti jde o naprosto nepřípustný postup. 
 • Používání direktivních sugescí v průběhu začátku psychoterapeutické hypnotizace - "Vaše víčka jsou těžká a těžší, ruce jsou těžké, nohy jsou těžké." - jakkoliv to jsou slova používaná v rámci autogenního tréninku (AT), tak jde o omezeně funkční, desítky let zastaralé postupy. Pokud je jako hlavní nástroj v terapii někdo používá, pak to svědčí o tom, že oblasti spíše nerozumí, než rozumí. Výjimkou použití by byla situace, že hypnotizovaná osoba se naučila AT z knížky a plně jí vyhovuje. 
 • Výrokům obsahující takzvanou hypnotickou pečeť která zní asi takto: "Mohu Vás zhypnotizovat já a nikdo jiný." To je manipulativní výrok, který je v naprostém rozporu s etikou. 
 • Vedení do traumatických událostí např. násilí, obtížný porod -  to by naopak problém mohlo eskalovat a napáchat velké psychické škody - opravdu jde o již desítky let překonané postupy, které se však bohužel předávají mezi hypnoterapeuty se zastaralou hypnotickou školou. To, že jsou dokonce některými psychology používány znamená, že se dotyční nevzdělávají a rigidně šíří nebezpečné postupy. To pak navíc, nahrává šarlatánům a některým sektám, které tak manipulují s lidmi, protože používáním takových postupů mohou vyvolávat dojem "seriózního vědeckého přístupu". Jakékoli vedení do minulosti, "emoční analýzy" a zejména módní regrese do minulých životů zpopularizované esoterickými časopisy (často navíc chybně tvrdící, že nejde o hypnózu) jsou potencionální bombou, která může způsobit velké škody, které může být velmi náročné napravit. 
 • Zdánlivě nevinným relaxacím a meditacím obsahující sugesce - Sugesce Jdete po pláži, jdete se koupat, noříte se do vody, může vyvolat v člověku, který má obavu z vody, trauma. I na první pohled roztomilé vize typu Jste na louce plné rozkvetlých květin, mohou u člověka s alergií vyvolat alergický záchvat. Podobně tak i pobídka Zhluboka nadechujete a zhluboka vydechujete může astmatikovi aktivovat astmatický záchvat. Současný internetový boom různých relaxací a meditací vedených neprofesionály je tedy potenciální pohromou. 
 • Dotýkání se klienta např. po hřbetu ruky, paže, ramene, hlavy bez předchozího oznámení či bez žádosti o souhlas - I utírání slz, objeví-li se u hypnotizované osoby, je chybou. Může jít o slzy štěstí, ale také i o prožitek traumatu, který by se utřením slz mohl spojit s jakýmkoli následujícím utíráním slz. Tak by dotyčnému mohl vzniknout opravdu dlouhodobý problém. 
 • "Probouzení" z hypnotického transu slovy Za chvíli se vrátíte zpětTakový výrok může vynulovat celou hypnotickou práci a asi je zbytečné vysvětlovat proč. Slova a jejich význam jsou v hypnoterapii klíčem a jejich nemoudré používání svědčí o nepromyšlenosti dané terapie. Takový výrok odpouštím pouze začínajícím studentům hypnoterapie. 
 • Posthypnotickým sugescím - které mohou způsobit nehodu. Kdykoli uslyšíte můj hlas, vstoupíte ihned do hluboké hypnózy. Zde hrozí nebezpečí, že například při telefonování s hypnotizérem, či při poslechu nahrávky by došlo k vstupu do transu. Např. telefonující by při přecházení ulice, řízení auta, jízdě na eskalátorech mohl vstoupit do transu a jakkoli podvědomí chrání člověka před nebezpečím, tak zlomek vteřiny by při takové shodě událostí mohlo vést k odpoutání od okolí, nepozornosti a úrazu či dokonce úmrtí. Profesionál v oblasti hypnoterapie, ale i jakékoli psychologické pomoci tedy vždy zvažuje, co řekne, aby se vyhnul rizikům. Posthypnotická sugesce vstupu do transu na vyzvání hypnoterapeuta musí být omezená jen a pouze na křeslo v terapeutické místnosti či bezpečné prostředí, kde je hypnotizovaný pod ochranou.  

Používání výše uvedeného v psychoterapii je opravdu v 21. století znamením, že dotyčný se dále nevzdělává a šíří zastaralé a překonané postupy. (Výjimkou pro použití direktivních sugescí a například spirály může být třeba moje edutainment hypnoshow v kterém nedělám terapii, ale jak název napovídá show se vzděláváním, kde testuji, na co kdo z publika rychle reaguje.) 

Jak se dál projevuje kvalita a profesionalita hypnoterapeuta majícího odpovídající kompetence? 

Tím, že se vyhýbá výše uvedeným zastaralým, překonaným, málo účinným a potenciálně až nebezpečným postupům. 
Tím, že používá hlavu a předvídá působení svých slov. 

Mezi chyby na hranici amatérizmu, byť menší, patří: 

 • Hypnotizování v leže - protože poloha v leže sama o sobě kotví stav pohroužení se do nitra, relaxaci až spánek. Když jsem na Slovensku školil hypnoterapeuty, tak jsem byl v šoku ze zastaralých postupů nakumulovaných do absurdity - například poloha v leže a přes oči žínka namočená v teplé vodě. Výjimkou jsou pochopitelně hypnotické porody. 
 • Zakryté oči jsou nesmysl - Pokud někdo hypnotizuje a nevidí na víčka a mimiku obličeje hypnotizované osoby, pak nemůže správně terapeuticky vyhodnocovat proces. S tím souvisí výše zmíněná situace puštění hypnotické nahrávky navíc doprovázené odchodem psychoterapeuta z místnosti po dobu nahrávky. To je nepřípustné. (Potřebuje-li si hypnoterapeut odskočit na toaletu, tak to musí klientovi vhodně oznámit například slovy: Na chvíli odejdu, avšak vaše podvědomí se bude starat o Vaše bezpečí.) 
 • Sugesce Vaše tělo je těžší a těžší - je pohromou, pokud hypnotizovaný člověk přišel s žádostí o pomoc se zhubnutím! 
 • Slovní vazby typu Cigarety vám nechutnají, nepřejídáte se - to jsou sice rozšířené, avšak chybné představy o hypnotických sugescích. Ty tak ve skutečnosti směřují soustředění na problém, protože podvědomí zjednodušeně řečeno opomíjí gramatické zápory, a tak podvědomí vlastně dostává instrukci Cigarety vám chutnají, přejídáte se. Hypnoterapeut může zápory používat, ale jen velmi strategicky promyšlené a v jiných slovních spojeních. 
 • Výrok Jste nehypnabilní rovněž spadá to staré hypnotické školy, která nepřipouštěla individuální schopnosti klientů se ponořit do hypnózy zcela jinak než direktivně vedenou hypnózou.  

Kvalitní profesionál v oblasti hypnoterapie, ale i jakékoli psychologické pomoci tedy vždy zvažuje, co řekne, aby se vyhnul rizikům. 


Obecně bohužel platí, že výchova v etické komunikaci s pacienty v medicíně prakticky neexistuje. Lékaři, psychiatři, psychologové tímto mnohdy sugerují přesný opak toho, co zamýšleli. Už to lepší nebude, ve vašem věku už se to bude jen zhoršovat zaznělé z úst lékaře může být vtipné leda ve filmu. Vaše nemoc je nevyléčitelná je rovněž nevhodný výrok. K čemu mu pomůže? K ničemu, naopak vezme s vírou i energii. Má opravdu daný lékař všechna data o dané nemoci? Má informace z celého světa? A i kdyby, tak jakou má záruku, že předchozí léčby byly vedeny nejlepším možným způsobem bez chyb? S etikou lékaře takové výroky nemají nic společného. Nezřídka tak totiž nastává tzv. nocebo efekt - mysl pacienta začne zintenzivněji prožívat chorobu, protože je oslabena sugescemi lékaře, kterému věří. Od lékaře by měl dostat maximální profesionální oporu po psychické stránce. 

Výrok lékaře aplikujícího injekci či provádějícího nějaký drobný zákrok se slovy To nebude bolet, je postrádající inteligenci. Jakkoli může být bolest malá, práh vnímání každého člověka je jiný, a bolest tak vede k rozčarování a ztrátě důvěry v lékaře. A i když si pacient racionálním myšlením takový výrok omluví, přesto jeho podvědomí vnímá lékaře jako toho, kdo lže, a komu by byla chyba věřit. 

Ve své hypnoterapeutické praxi se často setkávám s klienty, kteří prošli rukama mnoha lékařů, psychiatrů, psychologů, kteří chtěli pomoci, ale doslova nepoužívali hlavu. Negativní výroky typu Nemyslete na toNedělejte si starosti nebo Nebude to dlouho trvat mohou zaznít z úst laika, avšak nikoli z úst odborníka v pomáhající profesi. 

Mnoho tragédií bylo vyvoláno výrokem lékaře, který v TV či novinách komentoval násilný čin a oznámil, že svědek činu, např. dítě, si ponese doživotní následky. Takové potvrzení oznámené široké veřejnosti může svou sugestivní mocí ohrozit vyléčení postiženého. To by však byla jiná kapitola na téma: Co smí a nesmí říci novinář, redaktor či jakákoli osobnost vystupující v médiích. Slova vyslovená autoritou, což v běžném životě bývá nejbližší člověk mohou být také příčinou mnohaletých až celoživotních bloků. Například vyprávění na rodinných setkáních ve smyslu: "Měla těžký porod a tak nemůže být tak bystrá.", "Je po dědečkovi, tomu to ve škole taky nešlo." se může stát nechtěným prokletím, samosplnitelným proroctvím, které je možné odstranit   někdy jen velmi propracovanými hypnoterapiemi, obvykle nestačí sugesce typu: "Odpouštíte  rodičům." už jen z toho důvodu, že jde o zastaralé postupy z padesátých až sedmdesátých let minulého století. 

Kvalita hypnoterapeuta, hypnotizéra, jak si nyní můžete plněji uvědomit, se tedy více pozná podle toho, zda se vyhýbá výše uvedeným chybám, než podle titulů či podle letité praxe. 

Poznámka pro kolegy: 

Příjdou-li někomu mé výroky na adresu vysokých škol a jejich absolventů příliš kritické, pak prosím zvažte, jakým škodám se lze vyhnout profesionálním přístupem, jehož součástí je celoživotní se vzdělávání. 

Škody napáchané psychologickým amatérismem ve školách se podepisují na rostoucím množství lidí s depresemi, podceňováním, trémou z vystupování na veřejnosti, extrémním perfekcionismem, oslabením imunitního systému a v důsledku i na zbytečných úmrtích. Nesmyslně stoupá množství předepisovaných antidepresiv. Tomu všemu bychom se měli postavit za prvé tím, že maximalizujeme naši profesionalitu a vliv, který jakožto hypnoterapeuté máme k dispozici. Pomáhejme vysoce kvalitně a efektivně probouzet potenciál lidí díky aktivaci sil podvědomí. Můžeme tak dát lidem doslova desítky let naplněného života bez stresu, fóbií, podceňování, nemocí.  

Pokud je pro Vás kvalita jakožto hypnoterapeuta, kouče, psychoterapeuta, psychologa, lékaře důležitá, přihlašte se na výcvik v nejmodernějších postupech

zivotni-vanoce-banner-468x60.jpg