Hypnoza

Hypnoza je stav lidského vědomí zahrnující soustředěnou pozornost a snížené vnímání okolí vyznačující se zvýšenou kapacitou pro reakci na návrhy. Jde o změněný stav mysli, kdy je stupeň vědomí odlišný od běžného stavu vědomí. Zajímavé informace se dozvíte i ve videu níže. 

V ponoření do soustředěného hypnotického transu je možné aktivovat síly v podvědomí pro změny, které by za bdělého stavu nebyly možné. Je důležité pochopit to, co jsem uvedl v předchozí větě a to, že jde o soustředění. To se v minulosti provádělo pomocí zaměření = fixace například lesklého předmětu, točící se spirály, plamene svíčky... V moderní hypnoterapii se s touto formou setkáte pouze u terapeutů, kteří využívají zastaralé postupy.  Zrovna tak má současná hypnoterapie odlišný názor na pojem hypnabilita.

Pokud je hypnóza nabízena v leže, a někdy dokonce naprosto zcestně se zakrytýma očima, tak to naprosto přirozeně vede k uvolnění až spánku, což v klientovi může vyvolat dobrý pocit, že se vše děje tak jak zná z filmů, ale z odborného hlediska to svědčí o archaických postupech a omezených znalostech terapeuta. Takové postupy mají menší možnosti než hypnotizace v sedě, kde může tělo svobodně komunikovat řečí těla. 

Pozor, na rozdíl od laických představ a představ šířených filmovým průmyslem není pravda, že si člověk z hypnózy nic nepamatuje, že neslyší hlas hypnotizéra, či že je zcela v jeho vlivu a může být v hypnotickém transu donucen k čemukoli. Ve skutečnosti podvědomí člověka chrání a zamezí čemukoli, co by mohlo být proti hlubinnému systému hodnot, který hypnotizovaná osoba má. 

Kdyby bylo možné přinutit člověka pod vlivem hypnózy k jednání, kterým by si ublížil, pak by se to využívalo v kriminalistice. (Vědci se samozřejmě v tomto oboru velmi snažili, avšak bezvýsledně. Proto začaly být využívány chemické látky jako thiopental sodný (sérum pravdy). 

Například vynucení doznání, aby se zločinec pod vlivem hypnózy přiznal k zločinu, je vždy neúspěšné, protože podvědomí ho chrání před sebepoškozením. Takový člověk totiž z různých důvodů věří, že je v právu a že se společnost spikla proti němu. V kriminalistice se tedy někdy používá hypnóza jen k tomu, aby si svědci nehody rozpomenuli na to, co si v bdělém stavu nevybavují. 

Hypnóza je tedy naprosto bezpečný stav. Ten je však potřebný oddělit od sugescí, například z médií, které fungují na hypnóze nezávisle, a které mohou být nebezpečné. 

Sugesce všude kolem nás

Sugesce jsou informace, které člověk získává od okolí a věří jim, například protože jde o informaci, kterou říká nějaká známá osobnost či autorita, kterou dotyčný uznává. Velice nebezpečné proto mohou být výroky učitelů, lékařů, kteří si tento fakt neuvědomují a používají zejména zobecňující a logicky nepřesné výroky typu: "S tím se nedá nic dělat. Je to nevyléčitelná nemoc. Je to beznadějný případ. Je dyslektik. Nemá talent na X." Takové výroky byť zaslechnuté tím, o kom je mluveno, například za pootevřenými dveřmi, či dokonce výroky lékařů na operačním sále (byť je operovaný v narkóze, tak jeho podvědomí vnímá) mohou velice ovlivnit kvalitu života a do značné míry vést k naplnění výroku (tzv. sebesplnitelné proroctví). Takovýto silný argument totiž lidé od autorit přijímají nekriticky a berou je za fakt, což velice často vede k vzdání se "osudu". 

Navíc je pak přebírají a hovoří o sobě slovy: Nemám talent. Nic neumím... a tak vytváří vlastní sugece, kterými se opakovaně programují. 

zivotni-vanoce-banner-468x60.jpg

Hypnoterapeuté tedy provádí léčbu od omezujících sugescí.

Realita je tedy taková, je skutečný odborník v hypnóze - hypnoterapeut (laicky nazývaný hypnotizér) je specialista na odsugerování (desugesci) chybných přesvědčení, která blokují vývoj a úspěšnost jedince. Může provádět zvýšení sebevědomí, podpořit jakékoli s psychikou spojené úspěchy - studijní, sportovní, pracovní - tím, že zavede hypnotizovaného k existujícím zdrojům v podvědomí a ty vhodně posílí a aktivuje. 

Hypnoza tedy jako stav slouží jako možnost vstupu do podvědomí člověka, který si nevěří, či nefunguje podle svých představ. Hypnotický stav tedy pomáhá vnesení produktivních vzorců myšlení, do hlubinných částí psychiky - softwaru mozku - a jeho korekci, vylepšení, upgradu. 

zivotni-vanoce-banner-468x60.jpg