Hypnotizace v tehotenstvi

Je hypnotizace v těhotenství bezpečná? Ráda bych se totiž zeptala, zda je možné používat vaše e-programy s hypnózou v těhotenství (případně jaká jsou rizika) a zda nebude vadit, pokud by se se mnou koukaly i děti (třeba konkrétně na ultrameditaci - vizualizace v podobě krasohledu :-)

Nedokázala jsem najít o tomto tématu jasné a jednoznačné informace a je pro mě matoucí, že se nyní propaguje tzv. hypno porod, přitom jsem měla zato, že hypnóza je v těhotenství z nějakého důvodu nežádoucí.

Děkuji za odpověď a srdečně zdravím,

IZ

Odpověď hypnoterapeuta Libora Činky:
To, co je potřeba odlišit je hypnotický trans vyvolaný působením slova a trans podpořený mozkovou stimulací.
Sám hypnotický trans je zcela bezpečný, je-li veden zkušeným odborníkem s dlouhodobým výcvikem ( alespoň 400 hodin výcviků) v moderní hypnoterapii. Důležité je právě orientace v nejmodernějších postupech, protože se stále setkávám s tím, že mnozí lékaři mají za sebou 14 denní spíše teoretickou než praktickou průpravu v zastaralých metodách a používají nevhodné hypnotické sugesce, například sugesce "tělo je těžké" není vhodná například přijde-li klientka kvůli hubnutí. Bohužel takovéto nedomyšlené výroky nejsou řídké, o čemž jsem psal pod záložkou Kvalita. Vždy je potřeba zvážit stav, situaci klienta a podle toho uzpůsobit terapeutickou práci. To platí vždy a obzvláště v případě hypnotické přípravy na hypnoporod. V hypnotickém transu je totiž prožívání zintenzivněné a sugesce o těžkosti by v důsledku změněného vnímání a mohla nechtíc vyvolat pocity těžkosti porodu. Ostatně už jen výrok lékaře, že to bude těžký porod není rozhodně profesionální, jenomže lékaři standardně nemají žádné výcviky na téma jaká volit slova a jak komunikovat s klienty. Neuvědomují si proto, že člověk s autoritou bílého pláště svými slovy usměrňuje prožívání a je svého druhu hypnotizérem. Je to podobné, jako když si člověk začne číst v popisu léku nežádoucí účinky a začne se z toho cítit nepříjemně. Vzniká tak NOCEBO efekt.

Co se týče nahrávek v mých e-programech, tak velmi pečlivě zvažuji, co se hodí z hlediska slovního doprovodu použít. Můžete proto být zcela klidná.

To, co může vyvolat nejasnost je použití mozkové stimulace, která v pokročilejších stádiích těhotenství nemusí vyhovovat. To je však jiná forma nemající s hypnózou přímou souvislost, jde pouze podporující vznik změněného stavu. U nahrávek obsahujících mozkovou stimulaci mám uvedeno doporučení, kým není vhodné nahrávky využívat.

Pro sledování meditačního "kaleidoskopu" dětmi není žádný důvod, není zde žádná kontraindikace, ale pro děti nejsou určené. Nevidím důvod, proč by se měly děti meditací zabývat. Samozřejně je možné nabízet dětem tvořivé vizualizace a podpořit tak po školním učení proces konsolidace v paměti, ale to je už speciální téma.

Klikněte zde, abyste mohli poslat komentář

Zapojte se a napište své vlastní stránky! Je to snadné. Jak? Stačí kliknout zde pro návrat. Dotazy.

zivotni-vanoce-banner-468x60.jpg